Компания “София Дизел Център” предоставя услуги по диагностика, замяна и ремонт на горивонагнетателни дизелови помпи (ГНП).

В дизел сервиз за ГНП “София Дизел Център” всеки клиент може да разчита на висококачествено обслужване, лоялни условия за сътрудничество и индивидуален подход. Автомонтьорите от компания “София Дизел Център” гарантират за качественото изпълнение на сервизните услуги, независимо от степента на сложност на проблема с вашия двигател.

Кога е необходим ремонт на ГНП помпата?

Един от най-важните компоненти на дизеловия двигател е ГНП помпата. Click To Tweet

Тя отговаря за впръскването на горивото в работната камера на двигателя и контролира налягането в дюзите. В зависимост от вида на задвижването, горивната помпа може да бъде електрическа или механична. Ако определени обстоятелства доведат до повреда на дизеловата помпа, необходим е навременен ремонт, който да предотврати цялостното повреждане на двигателя на вашия автомобил.

Може да се наложи подмяна на ГНП помпата поради неизправност в електрическата част. Най-често от строя излизат релето, предпазителите или електропроводниците.

Повечето проблеми с дизеловата помпа обаче са тясно свързани с използването на автомобилно гориво с ниско качество. Това гориво съдържа странични примеси – механични частици, топчета парафин, прах и сяра. Тяхното наличие оказва лошо въздействие върху цялостното състояние на дизеловия двигател.

Някои проблеми, произтичащи от натрупването на замърсявания, могат бързо да бъдат отстранени. Запушеният горивен филтър например се почиства лесно и, ако е необходимо, се подменя.

Ако замърсяванията проникнат във вътрешността на агрегата, това ще попречи на неговата способност да се върти свободно. В такъв случай замяната на ГНП помпата не може да бъде избегната.

Разрушително въздействие по отношение на дизеловия двигател оказва водата. При проникването на вода във вътрешността на силовия агрегат дюзите корозират и след време се счупват.

Диагностика и настройка на дизеловата помпа

Дизеловата помпа задава последователността на подаване на горивото към работните дюзи, тоест изпълнява разпределителна функция. Помпата регулира и обема на подаване на горивото в зависимост от режима на движение (честотата на завъртане на коляновия вал), както и от фактори като температура на двигателя, включване и изключване на системата за охлаждане и др.

За затруднената работа на дизеловата помпа свидетелстват следните признаци:

 • затруднено стартиране на двигателя – дизеловата помпа не може да създава необходимото налягане;
 • загуба на мощност;
 • прегряване на двигателя;
 • нарастващ разход на гориво;
 • появата на изгорели газове с черен цвят.

При неизправност в работата на ГНП помпата е необходимо тя да се провери на стенд.

На стенд за диагностика се тестват различните параметри на дизеловата помпа, зададени от дадения производител. Основните сред тях са:

 • начало на подаване на гориво;
 • подаване на гориво при различни режими;
 • измерване на налягане.

Възползвайте се от услугите на “София Дизел Център”

Компания “София Дизел Център” разполага със съвременно оборудване за извършване на различни сервизни услуги, свързани с възстановяването и ремонта на автомобилния двигател. Като избира да си сътрудничи със “София Дизел Център”, всеки клиент получава следните предимства:

 • фиксирани цени;
 • работа с квалифициран персонал;
 • отстраняване на проблеми с двигателя в кратки срокове;
 • използване на сертифицирани резервни части;
 • гаранция за качество на работата и използваните материали.

Споделете!

Facebook Коментари